Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Plit F., 2008\: Województwo podlaskie \- region pogranicza, \[w\:\] Współczesne problemy badawcze geografii polskiej \- geografia człowieka, \(red.\) D. Świątek, M. Bednarek, P. Siłka, Dokumentacja Geograficzna, 36 Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa, s. 7\-14."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information