Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Pawlewicz K., Pawlewicz A., 2010, Rola partycypacji społecznej na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 83, SGGW, Warszawa, s. 71\-80."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information