Filters

Search for: [References = "Okuniewski J., 1995, Bezrobocie a pozarolnicze funkcje wsi, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, Sesja Naukowa, 295, 43, s. 11\-17."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information