Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Obracaj, P., Opałka P. \(2018\). Miejsca węzłowe pogranicza polsko\-czeskiego jako istotne miejsca aktywizacji sieci powiązań transgranicznych. Budownictwo i Architektura, 18\(2\), 51\-64. https\:\/\/doi.org\/10.24358\/Bud\-Arch_18_172_05"]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information