Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Marzewski T., 2012, Miejsce i rola turystyki na obszarach wiejskich w polityce regionalnej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, 7, s. 31\-51."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information