Filters

Search for: [References = "Maik W., 1992, Rola koncepcji lokalnych systemów osadniczych w badaniach organizacji przestrzenno\-czasowej życia codziennego, \[w\:\] Z. Chojnicki, T. Czyż \(red.\), Współczesne problemy geografii społeczno\-ekonomicznej Polski, Seria Geografia, 55, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, s. 111\-120."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information