Filters

Search for: [References = "Liszewski S., 1993, Dorobek łódzkiego ośrodka geograficznego w zakresie badania ośrodków lokalnych. Próba syntezy, kierunki dalszych prac, \[w\:\] W. Maik \(red.\), Problematyka lokalnych systemów osadniczych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 29\-40."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information