Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Lisowski A., Grochowski M., 2008, Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje, Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008\-2033, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 1, s. 214\-281."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information