Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Kurtyka\-Marcak I., Kropsz\-Wydra I., 2014, Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w zakresie świadczenia usług turystycznych na obszarach wiejskich Dolnego Śląska, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 16, 4, s. 165\-170."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information