Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Kulikowski, R. \(2005\). Rolnicze użytkowanie ziemi w Polsce w świetle wyników PSR z 2002 roku. W\: B. Głębocki \(red.\), Struktura przestrzenna rolnictwa Polski u progu XXI wieku \(s. 159‑191\). Poznań\: Bogucki Wydawnictwo Naukowe."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information