Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Kowalczyk A., 2010, Zagospodarowanie turystyczne ze względu na rodzaj urządzeń i usług, \[w\:\] A. Kowalczyk, M. Derek \(red.\), Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 197\-271."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information