Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Konieczna\-Domańska A., 2015, Turystyka jako sposób komercjalizacji kultury na przykładzie hoteli w obiektach zabytkowych, Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacja 16, 2, s. 179\-192. https\:\/\/doi.org\/10.5604\/01.3001.0008.2392"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information