Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Komornicki T., Wiśniewski R., Baranowski J., Błażejczyk K., Degórski M., Goliszek S., Rosik P., Solon J., Stępniak M., Zawiska I., 2015. Wpływ wybranych korytarzy drogowych na środowisko przyrodnicze i rozwój społeczno\-ekonomiczny obszarów przyległych. Prace Geograficzne, vol. 249, Warszawa\: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information