Filters

Search for: [References = "Komornicki T., Śleszyński P., 2009, Typologia obszarów wiejskich pod względem powiązań funkcjonalnych i relacji miasto\-wieś, \[w\:\] J. Bański \(red.\), Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku, Studia Obszarów Wiejskich, 16, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, s. 9\-37."]

Number of results: 1

items per page

Komornicki, Tomasz (geografia). Autor https://orcid.org/0000-0002-7178-125X - Wiśniewski, Rafał (1977- ). Autor https://orcid.org/0000-0002-4700-2922 - Miszczuk, Andrzej. Autor https://orcid.org/0000-0001-6928-6535 -

2019
Article

This page uses 'cookies'. More information