Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Komornicki, T. \(1994\). Międzynarodowe regularne połączenia autobusowe pomiędzy Polską i pozostałymi krajami Europy \(analiza układu sieci i natężenia ruchu na przejściach granicznych. In P. Eberhardt, M. Miros \(eds.\), Węzłowe problemy współpracy przygranicznej \(pp. 103\-116\). Warszawa\: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information