Filters

Search for: [References = "Kocot G., 2014, Budżet partycypacyjny w Polsce, \[w\:\] J. Osiński i J. Popławski \(red.\), Oblicza społeczeństwa obywatelskiego \- Państwo. Gospodarka. Świat, SGH, Warszawa, s. 83\-94."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information