Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Kołodziejski J., 1991, Podział terytorialny \(administracyjny\) kraju jako problem organizacji przestrzennej społeczeństwa, gospodarki i państwa, \[w\:\] Koncepcje regionalnej organizacji kraju, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 156, s. 7\-34."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information