Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Kołodziejczyk, K. \(2015\). Integracja sieci szlaków turystycznych wzdłuż granicy polsko\-czeskiej w Sudetach po wstąpieniu Polski i Republiki Czeskiej do strefy Schengen. In M. Babińska \(ed.\), Turystyka na pograniczu Polsko\-Czeskim \(pp. 85\-98\). Wałbrzych\: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information