Filters

Search for: [References = "Kmita\-Dziasek E., Bogusz M., 2017, Networking wiejskiej przedsiębiorczości na przykładzie Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, \[w\:\] J. Wojciechowska \(red.\), Sieci współpracy w turystyce wiejskiej. Stan obecny i nowe wyzwania, Kraków \- Łódź, s. 115\-133."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information