Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Kaleta A., 2007, Odnowa wsi z perspektywy historycznej, \[w\:\] M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński \(red.\), Odnowa wsi w integrującej się Europie, Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa, s. 77\-86."]

Number of results: 4

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information