Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Kajdanek K., 2012, Miasto i wieś, \[w\:\] A. Giza, M. Sikorska \(red.\), Współczesne społeczeństwo polskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 139\-183."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information