Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Kacprzak, E., 2005, Zmiany przestrzenno\-strukturalne polskiego sadownictwa w latach 1988‑2004. W\: B. Głębocki \(red.\), Struktura przestrzenna rolnictwa Polski u progu XXI wieku \(s. 193‑217\). Poznań\: Bogucki Wydawnictwo Naukowe."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information