Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Kłodziński M., 2016, Bariery rozwoju obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem sektora małej i średniej przedsiębiorczości, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 167, s. 285\-301."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information