Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Kłodziński M., 2010, Główne funkcje polskich obszarów wiejskich z uwzględnieniem dezagraryzacji wsi i pozarolniczej działalności gospodarczej, Studia BAS, 24, 4, s. 9\-27."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information