Filters

Search for: [References = "Jakubowski A., Bronisz U., 2015, Granica Unii Europejskiej jako czynnik \(dez\) aktywizujący rozwój i konkurencyjność obszarów przygranicznych, \[w\:\] A. Grynia \(red.\), Wybrane aspekty rozwoju i konkurencyjności nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, Wydział Ekonomiczno\-Informatyczny w Wilnie, Uniwersytet w Białymstoku, Wilno, s. 627\-639."]

Number of results: 1

items per page

Komornicki, Tomasz (geografia). Autor https://orcid.org/0000-0002-7178-125X - Wiśniewski, Rafał (1977- ). Autor https://orcid.org/0000-0002-4700-2922 - Miszczuk, Andrzej. Autor https://orcid.org/0000-0001-6928-6535 -

2019
Article

This page uses 'cookies'. More information