Search for: [References = "Jagiełło D., 2017, Badania nad wyposażeniem młyna wodnego w Grucznie z 1888 roku. W poszukiwaniu metod analizy układu technologicznego, Studia i Materiały z Dziedzictwa Kulturowego Torunia i Regionu, t. 2, s. 217\-224."]

Number of results: 2

items per page

This page uses 'cookies'. More information