Filters

Search for: [References = "Jackowski A., 1981, Typologia funkcjonalna miejscowości turystycznych \(na przykładzie województwa nowosądeckiego\), Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Jagiellońskiego, 53, Kraków."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information