Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Jabłonowski A., 1910, Podlasie, cz. 3, \[w\:\] Polska XVI w. pod względem geograficzno\-statystycznym, tom VI, \[w\:\] Źródła dziejowe, 17, Gebethner i Wolff, Warszawa, s. 257\-258."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information