Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Idczak P., Mrozik K., 2017, Chłonność demograficzna jako kategoria wykorzystywania w procesie planowania zrównoważonej polityki przestrzennej gminy, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 47, s. 55\-65. https\:\/\/doi.org\/10.18276\/sip.2017.47\/2\-05"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information