Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Hudzik I., 2005, Strefa podmiejska \- zarys problemu, Zarządzanie Publiczne, Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1, s. 147\-158."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information