Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Heffner K., 2016, Proces suburbanizacji a polityka miejska Polsce, \[w\:\] T. Marszał \(red.\), Miasto \- region \- gospodarka w badaniach geograficznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 75\-110. https\:\/\/doi.org\/10.18778\/8088\-005\-4.05"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information