Filters

Search for: [References = "Heffner K., 1996, Regiony przygraniczne. Zmieniająca się rola granicy \- od bariery do katalizatora rozwoju społeczno\-gospodarczego, \[w\:\] K. Heffner \(red.\), Region Opawa\-Racibórz. Historia i perspektywy w Unii Europejskiej, Instytut Śląski, Opole, s. 120\-140."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information