Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Geiss I., 1996, Lud, terytorium, naród, państwo, \[w\:\] M. Wojciechowski, R. Schattkowsky \(red.\), Regiony pograniczne Europy Środkowo\-Wschodniej w XVI\-XX wieku. Społeczeństwo \- gospodarka \- polityka, UMK, Toruń, s. 23\-49."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information