Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Głębocki, B. \(2020\). Zmiany w strukturze własnościowej i zasobach gruntów na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego w okresie 1990‑2018. W\: A. Kołodziejczak, L. Kaczmarek \(red.\), Gospodarowanie gruntami na obszarach wiejskich \(s. 73‑101\). Poznań\: Bogucki Wydawnictwo Naukowe."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information