Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Głębocki, B. \(2018\). Struktura własnościowa zasobów gruntów rolnych w województwie wielkopolskim w latach 2002‑2016. W\: A. Kołodziejczak, L. Kaczmarek \(red.\), Rozwój zintegrowanych obszarów wiejskich a ochrona zasobów przyrodniczych \(s. 55‑78\). Poznań\: Bogucki Wydawnictwo Naukowe."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information