Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Głębocki, B. \(1998\). Przemiany struktury agrarnej polskiego rolnictwa w latach 1990‑1996. W\: B. Głębocki, \(red.\), Przestrzenna transformacja struktury agrarnej a wielofunkcyjny rozwój wsi w Polsce \(s. 9‑73\). Poznań\: Bogucki Wydawnictwo Naukowe."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information