Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Furmankiewicz M., 2000, Ocena zagospodarowania otoczenia polsko\-czeskich drogowych przejść granicznych, \[w\:\] Z. Mikołajewicz \(red.\), Uwarunkowania i strategie rozwoju regionalnego w procesach integracji europejskiej, Opole, s. 407\-420."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information