Filters

Search for: [References = "Dziegieć E., 1976, Wyposażenie byłych wsi gromadzkich w województwie łódzkim na tle ich stażu administracyjnego, \[w\:\] S. Zajchowska \(red.\), Współczesna problematyka osadnictwa wiejskiego, Seria Geografia, 10, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information