Filters

Search for: [References = "Dołzbłasz S., Raczyk A., 2010, Współpraca transgraniczna w Polsce po akcesji do UE, Wolters Kluwer Polska, Warszawa."]

Number of results: 1

items per page

Komornicki, Tomasz (geografia). Autor https://orcid.org/0000-0002-7178-125X - Wiśniewski, Rafał (1977- ). Autor https://orcid.org/0000-0002-4700-2922 - Miszczuk, Andrzej. Autor https://orcid.org/0000-0001-6928-6535 -

2019
Article

This page uses 'cookies'. More information