Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Czyżewski B., Majewski R., Staniszewski J., 2012, Specyfika pozarolniczej działalności gospodarczej na wsi w kontekście jej wsparcia ze środków UE, Roczniki Ekonomiczne KPSW, 5, s. 401\-416."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information