Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Czapiewska G., 2018, Innowacyjność i aktywność społeczna w rozwoju obszarów wiejskich Pomorza \- przykład zagród edukacyjnych, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio\-Oeconomica, 31, s. 39\-58. https\:\/\/doi.org\/10.18778\/1508\-1117.31.03"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information