Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Czapiewska G., 2012a, Przemiany struktury funkcjonalno\-przestrzennej Pomorza w ujęciu wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju, Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum, 11, 2, s. 49–63."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information