Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Czapiewska G., 2012, Wioski tematyczne sposobem na aktywizację gospodarczą i społeczną regionu, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 16, 1, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, s. 109\-123."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information