Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Ciok S., 1995, Wpływ zmian funkcji granicy na przeobrażenia w polsko\-niemieckiej strefie przygranicznej, \[w\:\] Polska i jej współdziałanie transgraniczne z sąsiadami, Biuletyn, 10, I2, IGiPZ PAN, Warszawa."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information