Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Ciok S., 1990, Problematyka obszarów przygranicznych Polski Południowo \- Zachodniej. Studium społeczno\-ekonomiczne, Acta Universitatis Wratislaviensis, 1155, Studia Geograficzne, 68, PWN Warszawa \- Wrocław."]

Number of results: 2

items per page

This page uses 'cookies'. More information