Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Ciok S., 1990, Problematyka obszarów przygranicznych Polski Południowo\-Zachodniej. Studium społeczno\-ekonomiczne, Acta Universitatis Wratislaviensis, 1155, Studia Geograficzne, 68, PWN, Warszawa \- Wrocław."]

Number of results: 2

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information