Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Buciak R., 2016, Możliwości badania statystycznego budżetów partycypacyjnych w Polsce, \[w\:\] Z. Bukowski, S. Kamosiński \(red.\), 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Doświadczenia przeszłości, wnioski na przyszłość, Wyd. UKW, Bydgoszcz, s. 375\-382."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information