Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Białobrzeska K., Głuszak B., Kurkowski C., Maciejewska M., 2016, Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych \- edukatorzy Silver Sharing \(raport\), Stowarzyszenie ESWIP, Olsztyn."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information