Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Bergier B., Kowalczyk A., 2009, Dwór w Suchej \- polskie dziedzictwo kulturowe w opinii turystów, \[w\:\] K. Obodyński, M. Ďuriček, A. Nizioł \(red.\), Dziedzictwo kulturowe szansą rozwoju turystyki w regionie, Akademia Europejska na rzecz Euroregionu Karpackiego, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Rzeszów, s. 168\-176."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information