Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Bański J., 2002, Typy ludnościowych obszarów problemowych, \[w\:\] J. Bański, E. Rydz. \(red.\), Społeczne problemy wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 2, Warszawa, s. 41\-52."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information